Tietosuojaseloste

HENKILÖTIETOLAIN 10 §:n JA 24 §:n MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE
(yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja)

1. Rekisterinpitäjä
Sodexo Oy
y-tunnus 0907890-4
Atomitie 5, 00370 Helsinki
010 540 7000

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Mira Perander
Atomitie 5, 00370 Helsinki
Puh: 050 560 3327

3. Rekisterin nimi
Sodexo Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Sodexo Oy:n asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on palvelujen tarjoaminen ja
toimittaminen asiakkaille, tuotetietojen ja tarjousten toimittaminen asiakkaille sekä asiakassuhteen
ylläpitäminen ja hoitaminen sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen. Tietoja voidaan käyttää suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten, mikäli rekisteröity ei ole tätä kieltänyt.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot:
Etunimi
Sukunimi
Katusoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelinnumero, josta tavoitetaan päivällä
Puhelinnumero, josta tavoitetaan illalla
Matkapuhelinnumero
Sähköpostiosoite (joka toimii myös käyttäjätunnuksena)
Tunnussana

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään. Tiedot voidaan kerätä verkkosivujen kautta, sähköpostitse, tekstiviestillä tai muuten sähköisesti, kirjallisella lomakkeella tai henkilökohtaisesti.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Manuaalisesti käsiteltävä rekisteri säilytetään lukitussa tilassa Sodexo Oy:n toimitiloissa osoitteessa [Atomitie 5, 00370 Helsinki] ja se on suojattu niin, että ulkopuolisilla ei ole pääsyä tietoihin. Sodexo Oy:n henkilökunnasta pääsy tietoihin on ainoastaan sellaisilla henkilöillä, joiden on työtehtäviensä täyttämiseksi käytettävä tietoja.

B. Sähköisesti tallennetut tiedot
Sähköisesti tallennettu rekisteri säilytetään ja se on suojattu siten, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä tietoihin. Rekisterin käyttöoikeus ja pääsy tietoihin on ainoastaan sellaisilla henkilöillä, joiden on työtehtäviensä täyttämiseksi käytettävä tietoja.

9. Evästeet (Cookies)
Sodexo Oy:n sivuilla käytetään ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, jonka avulla internetsivujen ylläpitäjä tunnistaa sivuilla vierailijoiden käyttämät sivut ja näiden käytössä olevat selaimet sekä käytetyn IP-osoitteen. Evästeiden avulla voidaan tunnistaa usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottaa kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistaa yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut / Tools” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset / Internet options” -valikon kautta kohdasta ”Tietosuoja/Privacy”, ”Lisäasetukset/Advanced”. Valitse kohta ”Ohita automaattinen evästeiden käsittely / Override automatic cookie handling”, valitse sitten ”Estä/Block” kohdissa ”Ensimmäisen osapuolen evästeet/First party cookies” ja ”Kolmannen osapuolen evästeet /Third party cookies”. Valitse tämän jälkeen ”OK”.

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle

11. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Tiedonkorjaamispyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle:

12. Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.